Blanketter

Blanketter för anslagsansökan, rekvisition och redovisning av anslag är i PDF-format (formulär) och skall först sparas på hårddisken och sedan öppnas i Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program för att ge korrekt format. (T ex Förhandsvisning/Preview(Mac) bör undvikas). Blanketter kan också rekvireras via e-post från stiftelsens kontor.

Observera att handläggningen av rekvisitioner kan ta upp till tre veckor (sommartid även längre) varför de bör skickas i god tid.

Instruktioner för att öppna, spara och fylla i en blankett korrekt

Flytta musmarkören till länken till önskad blankett och klicka. Då kommer automatiskt ett formulär upp (ansökningsblankett resp redovisningsblankett) i pdf-format. Spara detta formulär på t ex skrivbordet med kommandot ”spara som”. Färgade fält i formuläret kan nu fyllas i och man flyttar sig enklast fram mellan rutorna med tab-tangenten. Spara det ifyllda dokumentet för utskrift och signering.

Blankettfiler

Ansökningsblankett Blanketten skall vederbörligen signerad sändas till Stiftelsen tillsammans med anslagsansökan.
Redovisningsblankett Blanketten består av två sidor där den första är en standardiserad form för vetenskaplig redogörelse och den andra en ekonomisk redovisningstablå. Båda sidor är i PDF-format och utöver en vederbörligen signerad papperskopia skall en elektronisk kopia sändas till Stiftelsen.
Rekvisitionsblankett Blankett för rekvisition av anslag och stipendier. Vid rekvisition av stipendium skall den tremånadersperiod som rekvisitionen avser kryssas för. Inför andra årets stipendium skall i samband med fjärde rekvisitionen en kort redogörelse lämnas tillsammans med rekvisitionen. Stiftelsen är medveten om att det kan ta tid att få ett personnummer samt bankkonto i Sverige till stipendiaten. Stiftelsen har därför beslutat att temporärt göra den första utbetalningen, dvs för det första kvartalet, till stipendiatens utländska bank förutsatt att den finns inom EU. Den information som då krävs är 1.Namn och adress till banken. 2.IBAN/kontonummer. 3.BIC/SWIFT. Fyll i denna information i kommentarsfältet på rekvisitionsblanketten

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.