Historik

Carl Tryggers Stiftelse tillkom genom en donation daterad den 9 april 1961. Donator, Carl Trygger, var född i Uppsala 1894 som ende son till universitetskansler Ernst Trygger och dennes hustru Signe, född Söderström. Efter en juris kandidatexamen vid Stockholms högskola verkade Carl Trygger bl a i bankvärlden (Göteborgs Bank), som chefredaktör för Svenska Dagbladet 1934-40 och som styrelseordförande i AB Iggesunds Bruk och Boxholms AB. Det var aktier i Iggesunds bruk som låg till grund för donationen. Carl Trygger avled 1978 och testamentariskt tillfördes då Stiftelsen ytterligare medel. Utvecklingen av stiftelsemedlen har varit mycket gynnsam och under de senaste åren har Stiftelsen kunnat dela ut forskningsmedel med nästan 60 miljoner kronor årligen.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.