Administration

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm, org. nr. 802006-4971

Styrelsens ordförande

Professor Christer Larsson

Verkställande direktör

Professor Lars-Olof Sundelöf
E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Ekonomiansvarig

Jur kand Sture Lindgren

Kanslist

Suzanne Friborg
E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.