Styrelsen mottar ansökningar om forskningsanslag en gång per år och sista tidpunkt för inlämnande av ansökan till nästa ansökningsperiod är måndagen den 18 maj 2020 kl. 17.00. Efter beredning fattar styrelsen beslut om utdelning i slutet av november och tilldelade medel blir disponibla under början av år 2021. För mer detaljerad information om ansökning av anslag se menyn Ansökningar.

Stiftelsens Verksamhetsområde

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.

Forskningsstödet ges i tre olika former: Tvååriga postdok-stipendier (kategori 1), anslag till allmän drift och apparatur (kategori 2) samt specialanslag (kategori 3), det senare till sådana ändamål som inte faller under de de två första kategorierna. Under senare år har ca. 60 miljoner kronor delats ut årligen varav ungefär hälften till stipendier.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.