Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
       »Historik    »Administration    »Kontakt HemHistorik
Carl Tryggers Stiftelse tillkom genom en donation daterad den 9 april 1961. Donator, Carl Trygger, var född i Uppsala 1894 som ende son till universitetskansler Ernst Trygger och dennes hustru Signe, född Söderström. Efter en juris kandidatexamen vid Stockholms högskola verkade Carl Trygger bl a i bankvärlden (Göteborgs Bank), som chefredaktör för Svenska Dagbladet 1934-40 och som styrelseordförande i AB Iggesunds Bruk och Boxholms AB. Det var aktier i Iggesunds bruk som låg till grund för donationen. Carl Trygger avled 1978 och testamentariskt tillfördes då Stiftelsen ytterligare medel. Utvecklingen av stiftelsemedlen har varit mycket gynnsam och under de senaste åren har Stiftelsen kunnat dela ut forskningsmedel med nästan 60 miljoner kronor årligen.


Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se