Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm    
Kontorets öppettider: Helgfria dagar måndag-fredag kl.9.00-13.00
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
   Hem

Blanketter

Blanketter för anslagsansökan och redovisning av anslag är i PDF-format och skall först sparas på hårddisken och sedan öppnas i Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program for att hantera PDF för att ge korrekt format.

Instruktioner
För att öppna, spara och fylla i en blankett korrekt:
    Flytta musmarkören till länken till önskad blankett och klicka. Då kommer automatiskt ett formulär upp (ansökningsblankett resp redovisningsblankett) i pdf-format. Spara detta formulär på t ex skrivbordet med kommandot "spara som". Färgade fält i formuläret kan nu fyllas i och man flyttar sig enklast fram mellan rutorna med tab-tangenten. Spara det ifyllda dokumentet för utskrift och signering.

Ansökningsblankett Blanketten skall vederbörligen signerad sändas till Stiftelsen tillsammans med anslagsansökan.
Redovisningsblankett Blanketten består av två sidor där den första är en standardiserad form för vetenskaplig redogörelse och den andra en ekonomisk redovisningstablå. Båda sidor är i PDF-format och utöver en vederbörligen signerad papperskopia skall en elektronisk kopia sändas till Stiftelsen.


Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se