Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
   Hem

Blanketter

Blanketter för anslagsansökan, rekvisition och redovisning av anslag är i PDF-format (formulär) och skall först sparas på hårddisken och sedan öppnas i Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program för att ge korrekt format. (T ex Förhandsvisning/Preview(Mac) bör undvikas). Blanketter kan också rekvireras via e-post från stiftelsens kontor.

Instruktioner
För att öppna, spara och fylla i en blankett korrekt:
    Flytta musmarkören till länken till önskad blankett och klicka. Då kommer automatiskt ett formulär upp (ansökningsblankett resp redovisningsblankett) i pdf-format. Spara detta formulär på t ex skrivbordet med kommandot "spara som". Färgade fält i formuläret kan nu fyllas i och man flyttar sig enklast fram mellan rutorna med tab-tangenten. Spara det ifyllda dokumentet för utskrift och signering.

Ansökningsblankett Blanketten skall vederbörligen signerad sändas till Stiftelsen tillsammans med anslagsansökan.
Redovisningsblankett Blanketten består av två sidor där den första är en standardiserad form för vetenskaplig redogörelse och den andra en ekonomisk redovisningstablå. Båda sidor är i PDF-format och utöver en vederbörligen signerad papperskopia skall en elektronisk kopia sändas till Stiftelsen.
Rekvisitionsblankett Blankett för rekvisition av anslag och stipendier. Vid rekvisition av stipendium skall den tremånadersperiod som rekvisitionen avser kryssas för. Inför andra årets stipendium skall i samband med fjärde rekvisitionen en kort redogörelse lämnas tillsammans med rekvisitionen.


Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se