Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
                                                      »Allmänt    »Ansökningsregler    »Stipendier Hem

Anslagsansökningar

Styrelsen mottar ansökningar om forskningsanslag en gång per år och sista tidpunkt för inlämnande av ansökan till nästa ansökningsperiod är måndagen den 13 maj 2019 kl. 17.00. Efter beredning fattar styrelsen beslut om utdelning i slutet av november och tilldelade medel blir disponibla under början av år 2020.

Vidare information finns under Allmänt, Ansökningsregler, och Stipendier.

Ansökningsblanketten finns under menyn Blanketter.


Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se