Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm    
Kontorets öppettider: Helgfria dagar måndag-fredag kl.9.00-13.00
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
                                                      »Allmänt    »Ansökningsregler    »Stipendier Hem

Anslagsansökningar

Styrelsen mottar ansökningar om forskningsanslag en gång per år och sista dag för inlämnande av ansökan till nästa ansökningsperiod är måndagen den 15 maj 2017. Efter beredning fattar styrelsen beslut om utdelning i slutet av november och tilldelade medel blir disponibla under början av år 2018.

Vidare information finns under Allmänt, Ansökningsregler, och Stipendier.

Ansökningsblanketten finns under menyn Blanketter. Observera att ifylld ansökningsblankett inte får uppta mer än en A4-sida.


Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se