Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
       »Historik    »Administration    »Kontakt HemAllmänt
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning har till uppgift att ge forskningsstöd inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige.

Under de senaste åren har Stiftelsen delat ut forskningsmedel till ett belopp av för närvarande ca. 60 miljoner kronor årligen.Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se