Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
       »Historik    »Administration    »Kontakt Hem

Administration

Styrelse Styrelsen har sitt säte i Stockholm, org. nr. 802006-4971
Styrelsens ordförande Professor Christer Larsson
Verkställande direktör Professor Lars-Olof Sundelöf
Email: info@carltryggersstiftelse.se
Ekonomiansvarig Jur kand Sture Lindgren
Kanslist Suzanne Friborg
Email: info@carltryggersstiftelse.se


Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se